הקפסולה

נוסחת פתרון לקונפליקט ארגוני, ובין אישי, שיפור ממשקי עבודה בין מחלקות

מתחים בינאישיים בין מנהלים, קשיי תקשורת והדברות וממשקים "חורקים" בין מחלקות, פוגעים בתפקוד הארגון.

פתרון קונפליקטים: התמחות קלינית ונסיון ניהולי ופיקודי רחב, מאפשר לפתור, במספר פגישות הדדיות, כל קונפליקט ארגוני/בינאישי בין מנהלים.

ממשקים בין מחלקות   :      כלי מיוחד , מאפשר לזהות קשיים בתקשורת ובמעבר מידע בין מחלקות, ומנחה טיפול  ניהולי יעיל בקשיים אלה.