ראיון הרנטגן

ראיון מדעי מתחקר. משחרר מהצורך במראיין מקצועי ומנוסה , אינו מצריך ניחושים או אינטואיציה

הכלי: הראיון המדעי המתחקר, הוא כלי חזק במיוחד, אשר פותח במשך עשור.

עקרונות ותקפות: הכלי מתבסס על עקרונות המחקר המדעי להגעה לתקפות גבוהה משמעותית, מכל ראיון אחר.

תפוקות: צמצום ל "0" בטעויות מיון (קליטת מועמדים לא מתאימים או דחיית מועמדים מתאימים), "יישור קו" בשפת המיון בין כל מנהלי ומראייני הארגון.

 שימושים נוספים -בדיקת ממליצים,  קידום פנים ארגוני, התאמה למסגרות חברתיות.

משתמשים: ארגונים מכל תחום במשק (טכנולוגיים, יצרניים, ושרותים) ואף קיבוצים ככלי תחליפי (וטוב יותר) למבחנים במכון, לקליטת מועמדים לחיי קיבוץ.