פסיפס-טק

ניהול ישיבות הנהלה וישיבות צוות בפסיפס אנושי מורכב

מנהל משפיע יותר על תוצאות הארגון, באמצעות הצוות מאשר דרך העובד הבודד.

אך ניהול יעיל של ישיבות צוות, הוא נושא מורכב. יש צורך בהבנה טובה של האינטראקציות בין חברי הצוות, הקשר בין כל חבר צוות ובין המנהל, ובנוסף, יכולת לשמר חוקי ניהול קריטיים שך ישיבה יעילה.

תהליך הדרכת ניהול ישיבות אשר פיתחנו, מכשיר את המנהל ,תוך זמ קצר מאד, לנהל ביעילות ישיבת צוות.

התהליך מלמד:

  • כיצד להתחשב בצרכים הפסיכולוגיים והרגשיים של חברי הצוות, כדי להפוך את הישיבה ליעילה.
  • מה להדגיש וממה להתעלם, בדינאמיקות בין חברי הצוות ובין חברי הצוות ובין המנהל.
  • פיתוח מנהיגות נאותה בצוות.
  • שימור חוקי מעקב בסיסיים אחרי המשימה, ככלי למתן משמעות לעבודת הצוות.

תפוקות: עבודת הנהלה/צוות יעילה ביותר, אשר תוצאותיה ניכרות באופן מיידי בתוצאות ארגוניות.