התרגשות ארגונית לצוות

התרגשות תפקודית מלהיבה בתוך שגרת העבודה, המביאה לשיתופי פעולה בין עובדים לצורך השגת יעד

האתגר שבהובלת צוות ליעד הארגוני

גם מנהל המניע היטב  את כפיפיו באופן  פרטני, מוצא שניהול אפקטיבי של צוות שלם מהווה אתגר שונה.

נסיון עשיר והסמכה בפיתוח והובלת צוותים, איפשרו  לפתח שיטה מדהימה ומהפכנית  להובלת צוות ליעד ארגוני.

תפוקות השיטה לארגון עולות על תפוקות של כל שיטה קיימת:

  1. הצוות משיג יעד ארגוני מספרי מוגדר - בכל תחום: תפעולי, ייצורי, אדמיניסטרטיבי, מכירתי, אחזקתי . תוצאות מספריות מדהימות.
  2. הצוות מתגבש , סביב נושא עבודה, ונשאר מגובש לאורך זמן.
  3. הצוות חדור מוטיבצית משימתית מרקיעת שחקים, לביצוע משימותיו.
  4. המנהל זוכה לזינוק קוואנטי, ללא כל השוואה לכל פיתוח מנהלים אחר, ביכולת שלו לניהול צוות.
  5. השיטה נשארת לאחר התהליך ברשות הארגון , וניתן להכשיר בה מנהלים נוספים ללא מעורבות יועץ.