התערבות סדנאתית בשיטת SFI, בהשפעות הקורונה בארגון

התערבות סדנאתית בשיטת SFI, בהשפעות הקורונה בארגון

שיטה מכחת מחקרית לטיפול בהשפעות הקורונה על תחושת הבטחון והיעילות של העובדים